Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Nam Trung
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Nam Trung
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Developer intern
  • CONG THUONG COLLEGE, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại HOÀNG KHANG INCOTECH CO. LTD
  • Bootstrap
  • CSS
  • C#
  • HTML

Applying experience in programming skills and understanding of information technology to become a professional programming employee, bringing great value to customers. Thereby helping the Company increase the number of customers and expand customer ...