Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đặng Thị Thiên
  • 7 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Đặng Thị Thiên
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên
  • University of Finance -Marketing , trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Artemis Business Development Joint Stock Company
  • Nhân viên tại Thien An International Company Ltd
  • Tin học văn phòng

Em cần tìm công việc liên quan tới chuyên môn để có thể học hỏi và phát triển hơn nữa trong sự nghiệp của bản thân