Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trịnh Thị Thủy
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trịnh Thị Thủy

Mong muốn được làm việc trong môi trường có thể phát huy năng lực của mình cũng như có cơ hội trải nghiệm, tích luỹ thêm kinh nghiệm và gắn bó lâu dài