Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Tuệ Châu
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Tuệ Châu
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trợ lý kinh doanh
  • TON DUC THANG UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại EMG EDUCATION COMPANY
  • Nhân viên tại YKK VIETNAM CO LTD
  • Tin học văn phòng
  • English

Looking for an environment where I can enhance my English and Chineseskills from academic learning to become a professional Translator andInterpreter, and also contribute to the organization's development