Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Huỳnh Lợi Lộc
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Huỳnh Lợi Lộc
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên IT / Freelancer
 • KENT INSTITUTE COLLEGE, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại H&M FERMAN , SYDNEY
 • Nhân viên tại CHINESE RESTAURANT , SYDNEY
 • Nhân viên tại FPT SOFTWARE
 • English
 • HTML
 • CSS
 • Javascript
 • ReactJS

I am a talented , ambitious and hardworking individual . Furthermore, I am adept a handling multiple tasks on a daily basis competently and at working under pressure.