Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Hoàng Tú Phương
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Hoàng Tú Phương
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Digital Marketing / Digital Marketing
 • Đại học Văn Hiến, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại HỘ CHIẾU XANH VÒNG QUANH THẾ GIỚI
 • Nhân viên tại VOIS MAGAZINE
 • Nhân viên tại ALPHA BOOKS
 • Nhân viên tại LIVING DREAM
 • English
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Lightroom
 • Photoshop