Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Bùi Yến Ngân
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Bùi Yến Ngân
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Chăm sóc khách hàng
  • Nhân viên tại July 2019 – July 2020 Easia Travel, HCMC
  • Nhân viên tại The Park Hotel, Dictrict 7, HCMC

I am a friendly and kind  person to work with other people. I enjoy overcoming  challenges with my energy and enthusiasm to improve myself.