Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đỗ Thị Cẩm Duyên
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đỗ Thị Cẩm Duyên

The key strengths that I possess for success in the position include, but are not limited to, the following:✓ 3-years experience and knowledge in assistant director.✓ Over 4-years experience and knowledge in legal: economic law, investment ...