Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Bùi Nguyễn Anh Thư
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Bùi Nguyễn Anh Thư
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Digital Marketing
 • Đại học Bách Khoa TP.HCM, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại Itas Global Solution Inc.
 • Nhân viên tại Real Estate Company
 • Nhân viên tại T.S Lines Containers CO.,LTD
 • Microsoft Office
 • English
 • Tư duy logic
 • Creative

I have 2 years experience work as a marketing executive in the Philippines. I am currently looking for a full time position in an environment that offers a greater challenge, increase benefit for my family, and the opportunity to help the ...