Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Giang Tuấn Anh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Giang Tuấn Anh

Tôi đang tìm kiếm công việc mới cho bản thân. Là người nhanh nhẹn, thành thạo 4 kỹ năng tiếng trung