Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Ngọc Hòa
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Ngọc Hòa
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trợ lý/ Thu mua
  • University of Saigon Technology, trình độ Đại học
  • Chuyên viên tại NAM PHONG TRADING COMPANY
  • Chuyên viên tại EMG EDUCATION
  • Tin học văn phòng

Tôi mong muốn tìm được công việc phù hợp và có mức thu nhập ổn định để lo cho gia đình