Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hoàng Tuấn Nguyên
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hoàng Tuấn Nguyên
  • Vị trí muốn ứng tuyển: React Native Developer
  • Can Tho University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại SAIGON MEDICIAL
  • Nhân viên tại Internet Brands
  • React Native
  • REST API
  • Javascript

Em đang tìm kiếm cơ hội cho bản thân ở một môi trường mới có thể học hỏi và phát triển hơn