Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Tuấn Anh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Tuấn Anh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Lập trình Untiy Game
  • QUAN HỆ QUỐC TẾ APTECH - FPT, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại FREELANCER UNITY GAME
  • Nhân viên tại CÔNG TY HELLO MEDIA
  • Nhân viên tại CÔNG TY TRUYÊN THÔNG NETLINK
  • C#
  • English

Tôi đang cần tìm công việc ổn định và mức lương phù hợp cho bản thân