Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Hoàng Lan
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Hoàng Lan

Tôi mong muốn gắn bó ổn định, lâu dài với công ty . Cá nhân tôi luôn biết kiến thức là vô hạn, vì vậy bản thân luôn cố gắng hết sức trong công việc, sẵn sàng học hỏi và trau dồi để thành ...