Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Huỳnh Kim Tuyền
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Huỳnh Kim Tuyền

- Looking forward to a professional and development working environment for long-term commitment. - A position provide high quality service to clients. - Hope to create friendly and creative environment workplace