Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Thị Thanh Truyền
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Thị Thanh Truyền
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên mua hàng
  • UNIVERSITY OF ECONOMIC IN HOCHIMINH CITY, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại BINH DUONG HOA PHAT STEEL PIPE CO., LTD
  • Quản lý thời gian
  • Làm việc nhóm
  • English

- Have opportunities to get promotion and cooperate for a long time. - Work in friendly and professional environment.