Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Thị Hương
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Thị Hương
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên văn phòng
  • ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại CÔNG TY ELARA
  • Chuyên viên tại CÔNG TY ELMICH
  • Tin học văn phòng
  • English

Mong muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Đạt được mục tiêu trong công việc. Học hỏi thêm kinh nghiệm, đóng góp khả năng của mình để phát triển công ty