Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phan Chí Bảo
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phan Chí Bảo
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên
  • CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH HẢI QUAN, trình độ Cao đẳng
  • Nhân viên tại NGÂN HÀNG OCB
  • Nhân viên tại MẸ VÀ BÉ
  • Tin học văn phòng
  • English

Em đang tìm kiếm công việc đúng với chuyên ngành bản thân, không ngại học hỏi và chăm chỉ