Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thế Nguyên
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thế Nguyên
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Chuyên viên pháp lý
  • Đại học Luật TP.HCM, trình độ Đại học
  • Chuyên viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VẬN THÔNG (TẬP ĐOÀN PHƯƠNG TRANG)
  • Chuyên viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẠI QUANG MINH
  • Chuyên viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VIỆT
  • Tư vấn
  • Tin học văn phòng
  • Giải quyết vấn đề

Tôi mong muốn được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp để phát triển kinh nghiệm chuyên môn của mình và trợ thành một luật sư giỏi đủ khả năng tư vấn, giải quyết các vấn ...