Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nhan Thị Huỳnh Như
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nhan Thị Huỳnh Như
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Chuyên viên pháp lý
  • Đại học Kinh tế - Luật, trình độ Sau đại học
  • Chuyên viên tại Công ty cổ phần tập đoàn Sunshine Sài gòn
  • Chuyên viên tại VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐAKAO
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Làm việc nhóm

Tôi có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý cho các văn phòng và công ty. Mong muốn được tham gia truyền đạt kinh nghiệm và kiến thức cho các bạn trẻ