Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trương Khả Nhu
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trương Khả Nhu
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Content Marketing
  • Đại học Công nghiệp TpHCM, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Cửa hàng Yousport
  • Nhân viên tại Trung tâm Anh ngữ Á Châu
  • Nhân viên tại Salavietnam
  • Tin học văn phòng