Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Văn Thư
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Văn Thư
  • Vị trí muốn ứng tuyển: back end development

Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội Chuyên ngành: An toàn thông tin