Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lại Quốc Ngọc Ngân
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lại Quốc Ngọc Ngân
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Video Editor
  • Nhân viên tại Sheis.vn
  • Nhân viên tại BrandMate Vietnam

Sinh viên Báo chí trường Cao đẳng Phát Thanh Truyền hình II, có kinh nghiệm làm video editor cho tạp chí ELLE Việt Nam