Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hoàng Thị Thu Thuỷ
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hoàng Thị Thu Thuỷ
  • Vị trí muốn ứng tuyển:
  • Nhân viên tại Công ty TNHH Phát triển Quốc tế FORMOSA
  • Nhân viên tại Công ty Công ty Cổ phần gạch khối Tân Kỷ

Có kinh nghiệm phiên dịch hiện trường Thành thạo tiếng Trung