Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Mỹ Linh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Mỹ Linh

Ứng viên thành thạo 4 kỹ năng tiếng trung, công ty gần đây nhất làm về mảng nội thất công trình, biết đọc bản vẽ nội thất. Là người nhạn nhẹn, cởi mở, không ngại đi phiên dịch hiện ...