Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Quý Mến
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Quý Mến

- Can read electrical critical- Proficient in office computers: Word, Excel ...- Use measuring equipment: VOM, Oscilloscope, Multimeter, ESD meter …and other related inspection tool/equipment.- Enthusiastic, dynamic and independent- Persistent ...