Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Tú My
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Tú My
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Quản lý Spa
  • Cao đẳng quốc tế Vatc, trình độ Cao đẳng
  • Trưởng nhóm tại Cty tnhh khoe đẹp cali-Eri international
  • Chuyên viên tại Cty tnhh thương mại Thiên Thuỷ Nộc
  • Nhân viên tại Cty tnhh Trang Hà
  • Quản lý nhóm
  • Tin học văn phòng
  • Tiếng Anh giao tiếp