Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hứa Văn Nhất
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hứa Văn Nhất

Tôi mong muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trở thành một nhân viên xuất sắc. Tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho công việc được hiểu quả và nhanh chóng. Trở thành một nhà quản ...