Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Cao Tiến Phát
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Cao Tiến Phát
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Kỹ sư tự động hóa
  • Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại HYPER VIET NAM CO.,LTD
  • AutoCAD
  • Microsoft Office

Là một kỹ sư, tôi thích được thử thách và luôn muốn tạo ra một phiên bản tốt hơn của chính tôi. Tôi là một người trẻ nhiệt huyết, sẵn sàng học hỏi những điều mới, tạo ra giá trị ...