Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Ninh Thị Hồng Minh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Ninh Thị Hồng Minh

Tôi là một người trẻ, năng động, có khả năng học hỏi cao. Mặc dù là một sinh viên mới ra trường nhưng tôi cũng đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng, giáo dục tiếng Anh. Tôi ...