Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Phương Thảo
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Phương Thảo

Dấn thân vào môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp, sẵn sàng học hỏi và cống hiến sẽ giúp tôi tiến bộ.