Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Ngô Nguyễn Yến Nhi
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Ngô Nguyễn Yến Nhi

Tôi có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí Kế toán. Lĩnh vực của tôi là: Accounting / Auditing / Tax, Finance / Investment Tôi mong muốn tìm được công việc thích hợp.