Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thành Trung
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thành Trung
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Giáo viên tiếng Anh
  • Đại học Tây Nguyên, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Khách sạn Sài Gòn Ban Mê
  • Nhân viên tại Trung tâm Anh ngữ Highlands
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Microsoft Office
  • English

Tôi luôn có một niềm đam mê trong sư phạm và giảng dạy. Với kinh nghiệm cá nhân cũng như khả năng của tôi, tôi chắc chắn sẽ đóng góp cho sự phát triển của công ty.