Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Đoàn Xuân Trang
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 12 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Đoàn Xuân Trang

Tôi hoà đồng, chăm chỉ và chịu được áp lục công việc, luôn cố gắng hết sức có thể để công việc đạt được nhiều thuận lợi và muốn cùng công ty phát triển hơn nữa