Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đinh Thị Bích Hà
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 14 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đinh Thị Bích Hà
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Creative Content
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC TP. HCM, trình độ Đại học
 • UNIVERSITY OF THAI CHAMBER OF COMMERCE, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại UBER
 • Nhân viên tại GOGBETSG.COM
 • Nhân viên tại DFS- HERMES BRAND
 • Nhân viên tại MIEN JEWELRY
 • Nhân viên tại DEAR THEA
 • Nhân viên tại REUZ
 • Microsoft Office
 • Teamwork
 • Tiếng Anh cơ bản
 • Kỹ năng Thuyết phục

Em là một người trẻ, năng động, có khả năng học hỏi cao. Em có kinh nghiệm trong phát triển thị trường và thương hiệu. Em mong muốn được thử thách ở các vị trí mới và khám phá nhiều hơn về ...