Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Tăng Thị Thu Hà
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Tăng Thị Thu Hà
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Logistics sales executive
  • Đại học Công nghiệp Hà Nội, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại VVMV JSC
  • Nhân viên tại INDO TRANS LOGISTICS CORPORATION
  • Nhân viên tại NOPAIN NOGAIN ENGLISH CENTER
  • Nhân viên tại ENGLISH ENGLISH FOR KIDS
  • Tiếng Anh thành thạo
  • Microsoft Office

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Có khả năng tiếng Anh tốt. Mong muốn tìm kiếm công việc sử dụng khả năng tiếng Anh của mình.