Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đoàn Vĩnh Khang
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 7 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đoàn Vĩnh Khang
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Kế toán
  • Đại Học Văn Hiến, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công Ty Chuyển Phát Nhanh TiKi
  • Nhân viên tại Công Ty TNHH WinHome
  • Tiếng Anh giao tiếp
  • Tin học văn phòng
  • Misa

Tôi có kỹ năng về mặt chuyên môn cũng như khả năng học hỏi. Từng có kinh nghiệm Kế toán nội bộ và Nhân sự. Mong muốn tìm được công việc phù hợp, gắn bó lâu dài.