Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thùy Vi
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 7 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thùy Vi
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Kế toán
  • Đại học Giao thông - Vận tải TP.HCM, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công ty Cổ phần Truyền thông Khang
  • Tin học văn phòng
  • Telesales

Em là một người trẻ, năng động, có khả năng học hỏi nhanh và mong muốn có thể trở thành một kế toán viên giỏi.