Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Vũ Thị Mỹ Duyên
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Vũ Thị Mỹ Duyên

Tôi là một người trẻ năng động và tích cực. Tôi có khả năng học hỏi và phát triển. Tôi đã có kinh nghiệm 2 năm về lĩnh vực kiến trúc, hiện tại tôi muốn tìm một lĩnh vực mới mình thực ...