Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Minh Hải
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Minh Hải
  • Vị trí muốn ứng tuyển: các lĩnh vực về công nghệ sinh học, thực phẩm

kĩ năng tiếng anh tốt: IELTS 7,5-8tin học văn phòng tốt