Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Thị Cẩm Giang
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Thị Cẩm Giang
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Kế toán
  • Cao đẳng Kinh tế Đối Ngoại, trình độ Cao đẳng
  • Nhân viên tại Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông
  • Tiếng Anh cơ bản

Hiện em là sinh viên mới ra trường. Em tin với sự ham học hỏi và khả năng tự học cũng như chăm chỉ đặc biệt với sự chỉ bảo, em sẽ hoàn thành thật tốt công việc được giao.- Điểm mạnh: ...