Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Tường Mơ
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Nguyễn Thị Tường Mơ
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên kế toán
  • Đại học Nha Trang, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Thuế Thông Minh
  • Excel
  • Word
  • Misa
  • IELTS