Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thị Huyền
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thị Huyền
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Thư ký/ Thu mua
  • Nong Lam university HCMC, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Hawee Manufacturing & Trading Co., Ltd
  • English
  • Tin học văn phòng