Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Hồng Thơm
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Hồng Thơm
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên thu mua
  • Đại học Ngoại thương, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 30SHINE
  • Nhân viên tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAD/CAM VIỆT NAM
  • Tin học văn phòng
  • Làm việc nhóm
  • English