Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Tấn Đạt
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Nguyễn Tấn Đạt
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Intern Back-end Web
  • CONG THUONG COLLEGE, trình độ Cao đẳng
  • Nhân viên tại ELECTRO SHOP
  • HTML
  • CSS
  • Git