Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hoàng Thị Hằng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hoàng Thị Hằng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên truyền thông
  • Đại học THương mại, trình độ Cao đẳng
  • Nhân viên tại Công ty Kokido group
  • Nhân viên tại Công ty Helios
  • Copywriting
  • Kỹ năng giao tiếp