Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Hương Quỳnh
  • 9 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Hương Quỳnh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Digital Marketing
  • Nhân viên tại VRED Co., Ltd |

có 2 năm kinh nghiệm về digital marketing, Fb ads, google ads Tiếng anh đọc hiểu