Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thùy Linh
  • 10 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thùy Linh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Digital Marketing
  • Banking University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại VNG CORPORATION

có kinh nghiệm trên 1 năm về digital Marketing, Fb ads, Google ads Tiếng anh IELTS 6.5 Làm việc khu vực Tân Bình, quận 1, quận 3