Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Thị Kim Yến
  • 9 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Thị Kim Yến
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Quản lý chất lượng (QC)
  • Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại CÔNG TY BỘT MỲ BÌNH ĐÔNG
  • Microsoft Office
  • Kỹ năng thuyết trình

Là một sinh viên mới ra trường và đã có 2 năm nghiên cứu khoa học.