Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thúy Vi
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thúy Vi
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Quản lý chất lượng (QC)
  • Ho Chi Minh University of Industry, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại VIET MY SSU CO., LTD
  • Nhân viên tại ANPHANAM EXPRESS
  • Nhân viên tại VIETNAM INTEGRATED MEDICAL SERVICE CO. LTD
  • Nhân viên tại Hoa Mai Kindergarten
  • Nhân viên tại Face Asia Company
  • Nhân viên tại Bui Nguyen Company – A Garment Company
  • English