Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thúy Vi
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thúy Vi
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Quản lý chất lượng (QC)
 • Ho Chi Minh University of Industry, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại VIET MY SSU CO., LTD
 • Nhân viên tại ANPHANAM EXPRESS
 • Nhân viên tại VIETNAM INTEGRATED MEDICAL SERVICE CO. LTD
 • Nhân viên tại Hoa Mai Kindergarten
 • Nhân viên tại Face Asia Company
 • Nhân viên tại Bui Nguyen Company – A Garment Company
 • English